©WorldMobile

Auteursrechten op de inhoud van de teksten en foto's die gepubliceerd zijn op het site worldmobile.nl zijn beschermd door het Nederlandse recht. Het Internet site met de naam «WorldMobile» is enkele dagelijks bijgewerkte online media zonder gedrukte kopieën. 

WorldMobile (de uitgever) behoudt zich het inherente recht om de gepubliceerde inhoud op het site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Web referenties naar de producten en diensten van derden zijn louter informatief en niet van commerciële aard of aanbeveling. Werkelijk gebruik van internet verwijzingen naar producten en diensten van derden zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen die verschijnen op andere Internet bronnen. 

De uitgever biedt verwijzingen naar andere sites voor louter gemak van de gebruiker, maar dit betekent niet dat de uitgever volledig stemt in met de inhoud van deze sites of draagt elke vorm van verantwoordelijkheid voor hen. De uitgever onderschrijft het recht van derden om materialen van de oorspronkelijke site voor niet-commerciële doeleinden te kopiëren en te publiceren. Bij het kopiëren van materiaal van de site van de uitgever is een verwijzing naar WorldMobile verplicht. Derden hebben zich te houden aan het auteursrecht van de uitgever indien ze enig materiaal van de site van de uitgever gaan gebruiken.

Alle andere acties kunnen worden geïnterpreteerd als indirect, opzettelijk of enig ander misbruik van de vergunningen, octrooirechten, handelsmerk of schending van auteursrechten.